ducdaiduong79@gmail.com      0978.747.983          
 
 


Công ty Tân Phúc long  sản xuất và phân phối Tấm cách nhiệt EPS, Tấm mút xốp cách nhiệt EPS dạng... Hình ảnh tấm mút xốp cách nhiệt EPS dày 5cm ( 50mm )...

BÁO GIÁ TẤM XỐP CÁCH NHIỆT EPS DẠNG TẤM

BÁO GIÁ TẤM XỐP CÁCH NHIỆT EPS THÔNG DỤNG

STT SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ
1 Tấm Xốp Cách Nhiệt EPS 20mm x 1m x 2m Tấm 17.500
2 Tấm Xốp Cách Nhiệt EPS 30mm x 1m x 2m Tấm 25.000
3 Tấm Xốp Cách Nhiệt EPS 40mm x 1m x 2m Tấm 46.000
4 Tấm Xốp Cách Nhiệt EPS 50mm x 1m x 2m Tấm 70.000
5 Tấm Xốp Cách Nhiệt EPS 100mm x 1m x 2m Tấm 120.000

BẢNG GIÁ XỐP CÁCH NHIỆT EPS DẠNG KHỐI TỶ TRỌNG CAO
 

BÁO GIÁ MÚT XỐP EPS DẠNG KHỐI TỶ TRỌNG CAO

STT DIỄN GIẢI QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ
1 Mút Xốp Cách Nhiệt EPS

-Tỷ trọng: 8 kg/ m3

0.5m x 1m x 2m Khối 560.000
2 Mút Xốp Cách Nhiệt EPS

-Tỷ trọng: 10 kg/ m3

0.5m x 1m x 2m Khối 700.000
3 Mút Xốp Cách Nhiệt EPS

-Tỷ trọng: 12 kg/ m3

0.5m x 1m x 2m Khối 840.000
4 Mút Xốp Cách Nhiệt EPS

-Tỷ trọng: 14 kg/ m3

0.5m x 1m x 2m Khối 980.000
5 Mút Xốp Cách Nhiệt EPS

-Tỷ trọng: 16 kg/ m3

0.5m x 1m x 2m Khối 1.120.000
6 Mút Xốp Cách Nhiệt EPS

-Tỷ trọng: 18 kg/ m3

0.5m x 1m x 2m Khối 1.260.000
7 Mút Xốp Cách Nhiệt EPS

-Tỷ trọng: 20 kg/ m3

0.5m x 1m x 2m Khối 1.400.000
8 Mút Xốp Cách Nhiệt EPS

-Tỷ trọng: 22 kg/ m3

0.5m x 1m x 2m Khối 1.540.000
9 Mút Xốp Cách Nhiệt EPS

-Tỷ trọng: 24 kg/ m3

0.5m x 1m x 2m Khối 1.700.000
10 Mút Xốp Cách Nhiệt EPS

-Tỷ trọng: 26 kg/ m3

0.5m x 1m x 2m Khối 1.900.000
11 Mút Xốp Cách Nhiệt EPS

-Tỷ trọng: 28 kg/ m3

0.5m x 1m x 2m Khối 2.000.000
12 Mút Xốp Cách Nhiệt EPS

-Tỷ trọng: 30 kg/ m3

0.5m x 1m x 2m Khối 2.520.000
13 Mút Xốp Cách Nhiệt EPS

-Tỷ trọng: 32 kg/ m3

0.5m x 1m x 2m Khối 2.600.000
14 Mút Xốp Cách Nhiệt EPS

-Tỷ trọng: 35 kg/ m3

0.5m x 1m x 2m Khối 2.940.000

Quy cách lớn có sẵn: 1.02m x 1.24m x 4.02m (Dày x rộng x dài)

XEM THÊM

TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau 5p